walbeo logo

Kompleksowe wsparcie dla metalurgii

materiały pomocnicze dla potrzeb procesów metalurgicznych zgodne z wymaganiami oraz oczekiwaniami Klientów

Dlaczego my ?

Firma P.P.H.U. Walbeo jest firmą powstałą w 2009r.
Głównym celem firmy jest dostawa materiałów pomocniczych dla potrzeb procesów metalurgicznych zgodnych z wymaganiami oraz oczekiwaniami Klientów. Cel ten realizowany jest poprzez :

SYSTEMATYCZNE MONITOROWANIE

systematyczne monitorowanie rynku w celu rozpoznania zapotrzebowań Klientów jak i poszerzenia oferowanej palety wyrobów.

SZEROKA OFERTA WYROBÓW

szeroką ofertę proponowanych wyrobów spełniających różnorodne wymagania Klientów zgodnych z wymaganiami norm i przepisów państwowych.

UMOCNIENIE I ROZWÓJ FIRMY

umocnienie pozycji firmy na rynku oraz dalszy jej rozwój poprzez pozyskiwanie i realizację nowych zamówień.

SPEŁNIONE WYMAGANIA PRAWNE

spełnienie wymagań prawnych i innych przepisów dotyczących firmy jak i oferowanych produktów zarówno na arenie polskiej jak i miedzynarodowej.

DOSKONAŁE ZASADY WSPÓŁPRACY

doskonalenie zasad współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami realizującymi zadania na rzecz lub w imieniu P.P.H.U. Walbeo.

PROJEKTOWANIE NOWYCH PRODUKTÓW

projektowanie nowych produktów poprzez prowadzenie własnych badań oraz przy współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi.

Produkty

Aluminium

Gąski aluminiowe

Aluminum do odtleniania stali w gatunku A4 i A6
według normy PN-71/H-82162 i PN-71/H-82164

Aluminium

Granulat

Aluminium do odtlenianioa stali w gatunku A4 i A6
według normy PN-71/H-82162 i PN-71/H-82164

Aluminium

Piramidki

Aluminium do odtleniania stali w gatunku A4 i A6  
według norm PN -71/H – 82162 i PN -71/H – 82164 

Aluminium

Półkule

Aluminium do odtleniania stali w gatunku A4 i A6
według norm PN -71/H – 82162 i PN -71/H – 82164 

Aluminium

Stożki

Aluminium do odtleniania stali w gatunku A4 i A6
według norm PN -71/H – 82162 i PN -71/H – 82164 

Skontaktuj się z nami

ADRES KORESPONDENCYJNY

P.P.H.U. Walbeo
ul. Kasprzaka 62/53, 41-303 Dabrowa Górnicza
NIP 6291460932
REGON 241079727
tel. kom. +48 508 258 659

BIURO I MAGAZYN

P.P.H.U. Walbeo
ul. Daszyńskiego 25, 42-450 Łazy
tel. +48 32 264 30 87
tel. kom. +48 575 003 525